Strona główna

Aktualności

           INFORMACJA

W DNIACH 17.06.2024 DO 21.06.2024 DR BEATA KWAŚNY BRODA NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ

 

 

 

W ROKU 2024

 

 

OBOWIĄZKOWEMU SZCZEPIENIU

 

PODLEGAJĄ ROCZNIKI:

 

 

 

2019Błonica, Tężec, Krztusiec, Polio, Odra,

 

 

Świnka, Różyczka

 

 

 

2011 Błonica, Tężec, Krztusiec

 

 

 

 2006Błonica, Tężec

 

 

 

  INFORMUJEMY

 

ŻE  W   KAŻDĄ  ŚRODĘ

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA

 

OD GODZINY 9.00

 

 

 

 

 

następ                              Bezpośredni telefon kontaktowy do poradni

stomatologicznej

 

797 - 722 - 487

 

 Rejestracja poradni POZ odbywa się na wyznaczona godzinę .

Wyznaczona godzina jest godziną orientacyjną gdyż czas trwania wizyty zależy od

indywidualnych potrzeb pacjentów.

Prosimy o wyrozumiałość

 

REJESTRACJI MOŻNA DOKONYWAĆ

TELEFONICZNIE 

419-80-24

509 - 658 - 234

OSOBIŚCIE LUB PRZEZ

WYZNACZONA OSOBĘ

 

 

 

 

 SZANOWNI RODZICE

 

DZIECI DO LAT 16 PRZYCHODZĄCE DO BADANIA LEKARSKIEGO

SAME LUB Z OPIEKUNEM MUSZĄ POSIADAĆ PISEMNA ZGODĘ

RODZICÓW NA PRZEPROWADZENIE BADANIE LEKARSKIEGO.

 

ZGODA DO POBRANIA JAKO PDF LUB ODT

 

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej

 

 

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak

 

najkrótszym terminie uzgodnionym z pacjentem. Dokumentację należy odebrać w rejestracji poradni w Pietrowicach Wielkich lub Krowiarkach.

 

 

 

Opłaty nie pobiera się w przypadku pierwszorazowego udostępnienia dokumentacji medycznej

 

pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu w żądanym zakresie. Dowodem na

 

udostępnienie pierwszorazowe dokumentacji jest kserokopia wcześniejszego wniosku przechowywana w historii choroby pacjenta.

 

 

 

Opłatę za wydanie kolejnej dokumentacji pobiera się na podstawie wewnętrznego Zarządzenia Prezesa NZOZ „Zdrowie” sp. z o.o. Opłatę należy uiścić w kasie rejestracji lub u księgowej.

 

Uwagi:

 

Prawo do otrzymania dokumentacji medycznej ma wyłącznie pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba wskazana przez pacjenta za okazaniem dowodu tożsamości.

 

Za sporządzenie niżej wymienionej dokumentacji pobierana jest opłata:

 

0,50 zł brutto za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej

 

0,50 zł brutto za jedna strona papierowego wydruku dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

 

12,00 zł brutto za jedną stronę wyciągu lub odpisu

 

Wysokość opłat o których mowa powyżej uwzględnia podatek od towarów i usług, jeśli na

 

podstawie odrębnych przepisów usługa podlega obciążeniu tym podatkiem.